Telefon: 55 30 27 70    //    Besøksadresse: Strandgaten 225, 5004 Bergen    //    Postadresse: Pb 1992 Nordnes, 5817 Bergen    //   org: NO 870 515 812 MVA

Trykk til trøyer

Vi leverer følgende trykk:
- Premier League-trykk, som brukes i alle Premier League-kamper.
- Cup-trykk, som benyttes i Cup- og treningskamper. Noe begrenset utvalg av spillere.
- WSL-trykk, som benyttes av damelaget i Womens Super League.

I tillegg har vi tilhørende erm-merker. 

For å legge til trykk på din trøye må du flytte markøren under "ønsker du trykk på trøyen?" fra "Nei" til "Ja". Du velger så hvilken trykk-variant du ønsker før du får opp tilgjengelige alternativer. 

MERK: Ved valg av eget navn og nummer bortfaller bytteretten. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk